Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2017

Do kluczowych ryzyk politycznych, wyszczególnionych w najnowszym raporcie Marsh należą:

  • antysystemowość
  • wzrost popularności partii nacjonalistycznych w Europie
  • spadek cen surowców
  • zagrożenie sukcesją stanowisk zarządczych w wybranych państwach
  • rosnący protekcjonizm
  • terroryzm
  • niepewność na rynkach wschodzących

Wszystkie te czynniki mogą powodować poważne dla firm konsekwencje i prowadzić do przerw w działalności, łańcuchu dostaw, powstawania nowych barier handlowych, niszczenia mienia, a nawet  dodatkowych zagrożeń dla pracowników.

Niestabilność polityczna prowadzi do konfliktów zbrojnych, wojen domowch i negatywnie wpływa na sytuację społeczno-gospodarczą krajów - Syria, Sudan, Sudan Południowy, Republika Środkowa Afryki oraz Jemen zostały zakwalifikowane do grupy najbardziej niestabilnych państw świata.

Materiał opracowany został na podstawie badania przeprowadzonego przez Business Monitor International - główne źródło niezależnych analiz ryzyk politycznych, makroekonomicznych i finansowych. Mapa przedstawia zarówno krótko, jak i długoterminowe zagrożenia dla stabilności ponad 200 krajów na świecie (ocena krajów odbywa się na podstawie aktualnych tendencji, ale również pod kątem potencjalnych przyszłych zmian).

Obecnie wiele gospodarek światowych przechodzi przez dynamiczne zmiany polityczne - w najnowszym zestawieniu, Polska została zakwalifikowana jako kraj o podwyższonym ryzyku, jednakże wciąż na raczej stabilnym poziomie.

Na globalne zmiany polityczne wpływają wydarzenia takie jak m.in.: Brexit, wybory prezydenckie w USA z 2016 roku oraz wybory: federalne w Niemczech, powszechne (Holandia, Chile) czy prezydenckie we Francji, Iranie, Korei Południowej planowane na rok 2017.

Warunkiem prowadzenia bezpiecznego biznesu jest stały monitoring sytuacji politycznej innych państw, szczególnie tych, z którymi współpracują. Opracowywanie scenariuszy potencjalnych zdarzeń pomaga przedsiębiorcom w przewidywaniu związanych z nimi konsekwencji, identyfikacji potencjalnych ryzyk  oraz skalę możliwych strat dla prowadzonej prze te firmy działalności. Istotna staje się również analiza struktury łańcucha dostaw oraz podejmowanych decyzji inwestycyjnych, jak również ocena ich potencjalnego wpływu na organizację i jej strategię zarządzania ryzykiem. W przypadku inwestycji bezpośrednich, czy to zakup przedsiębiorstwa czy też budowa fabryki od podstaw, na ryzyko należy patrzeć w perspektywie długookresowej, zgodnej z przyjętym biznesplanem.

Zagrożenie ryzykiem politycznym, które często występuje  nieoczekiwanie i w różnych miejscach, powoduje, że rośnie popularność tworzenia dedykowanych programów międzynarodowych wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku lub kilkunastu krajach. Warto zaznaczyć, iż programy międzynarodowe pozwalają aranżować ochronę ubezpieczeniową tam, gdzie lokalna umowa byłaby zbyt droga. Z uwagi na efekt skali, program międzynarodowy gwarantuje firmom większą elastyczność w jego konstruowaniu, również jeżeli chodzi o zakres ochrony ubezpieczeniowej: są zawsze szyte na miarę, adekwatnie do potrzeb danej organizacji.

Interaktywna Mapa Ryzyk Politycznych 2017 dostępna jest tutaj.